Kljub temu, da število odraslih pacientov zelo narašča, je večina ortodontskih pacientov otrok in mladostnikov. V obdobju rasti in razvoja lahko ortodontsko zdravljenje do določene mere vpliva na rast čeljustnic, njihovo velikost in odnos. V nekaterih primerih z zgodnjim zdravljenjem ustvarimo pogoje za nadaljnjo normalno rast in razvoj obraznega dela.

Kdo je opravičen do ortodontskega zdravljenja v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja?

Otroci in mladostniki pri katerih specialist ortodont ugotovi srednjo, težko ali zelo težko nepravilnost do 16. leta starosti, imajo pravico do ortodontskega zdravljenja v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja. Obseg nepravilnosti se določi s pomočjo indeksa, ki ovrednoti znake nepravilnosti.

Kdaj je primeren čas za pričetek ortodontskega zdravljenja?

Večino pacientov pričnemo zdraviti v obdobju poznega menjalnega zobovja in stalnega zobovja. To je nekako od 10. – 14. leta starosti. Med posameznimi otroci opazimo velike razlike v rasti in razvoju, tudi razvoju zob.

Na odločitev o pričetku ortodontskega zdravljenja pomembneje kot sama starost otroka vpliva razvoj zob in razvoj skeleta.

Zgodnje zdravljenje

Določene nepravilnosti pričnemo zdraviti zgodaj v obdobju rasti in razvoja – npr. izrazita spodnja čeljust, zelo naprej štrleči zgornji zobje, odprti griz.

Z zgodnjim zdravljenjem lahko usmerimo razvoj v pravilnejšo smer in zmanjšamo zahtevnost kasnejše obravnave.

Spremljanje razvoja zobovja

Zelo pomembna naloga tako osebnega zobozdravnika kot tudi ortodonta je spremljanje razvoja zobovja. To pomeni, da pravočasno razpoznamo motnje v izraščanju zob – kot nepravilnosti v položaju zobnih zasnov, nepravilnem položaju zob, morebitne ovire na poti izraščanja zob, motnje v številu zob, idr.

Pravočasna razpoznava in pravilno ukrepanje vodi do normalnega razvoja zobovja ali vsaj do enostavnejšega ortodontskega zdravljenja.