Njena glavna področja kliničnega delovanja so:

  • obravnava ortodontskih nepravilnosti pri otrocih in odraslih,
  • obravnava težkih prirojenih nepravilnosti (shize, sindromi),
  • obravnava sistemsko bolnih pacientov,
  • obravnava odraslih pacientov s prizadetimi obzobnimi tkivi.

Zdravljenje težkih prirojenih nepravilnosti, sistemsko bolnih pacientov in pacientov s prizadetimi obzobnimi tkivi mi predstavlja pomemben strokovni izziv. Pri zdravljenju teh nepravilnosti največkrat sodelujemo številni specialisti, tako s področja medicine kot tudi stomatologije.

Poleg strokovnega, raziskovalnega in pedagoškega dela je ves čas vključena v različna strokovna telesa.

 

ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE