• Uporabljamo najsodobnejše razpoznavne metode (diagnostične metode).
  • Uporabljamo najsodobnejše, z dokazi podprte metode zdravljenja.
  • Storitve izvaja visoko usposobljen tim.

Zdravljenje težkih prirojenih nepravilnosti, sistemsko bolnih pacientov in pacientov s prizadetimi obzobnimi tkivi mi predstavlja pomemben strokovni izziv. Pri zdravljenju teh nepravilnosti največkrat sodelujemo številni specialisti, tako s področja medicine kot tudi stomatologije.

Poleg strokovnega, raziskovalnega in pedagoškega dela je ves čas vključena v različna strokovna telesa.

 

ORTODONTSKO ZDRAVLJENJE